Skoletilbud

Mjøsmuseet tar i mot skoleelever på alle anlegg og har også ulike aktiviteter knyttet til Den kulturelle skolesekken 

 Utsikt til innsikt i Mjøsas Ark

 

Skoleinvitasjon Mjøsas ark i Kapp melkefabrikk


Skoleinvitasjon Mjøssamlingene, Minnesund

 

Skoleinvitasjon Stenberg, Vestre Toten


Skoleinvitasjon Gjøvik gård

 

Skoleinvitasjon Eiktunet, Gjøvik

 

Mjøsmuseet tar imot skoleelever på Mjøsas ark, Mjøssamlingene, Stenberg, Gjøvik gård, Eiktunet og Tingbygningen på Hunn.

 

Påmelding:

Sendes på epost i god tid før dere vil komme, til post@mjosmuseet.no

Påmelding skal inneholde skolens navn, antall elever, ønske om dag, sted, lærers navn, mobilnummer og epostadresse.

Telefon alle avdelinger: 91170500