Randsfjordmuseene  Hadeland Folkemuseum, Lands museum, Kittilbu og Hadeland Bergverksmuseum


Valdresmusea  Valdresmusea og Norsk institutt for bunad og folkedrakt


Lillehammer museum Maihaugen, Postmuseet, Norges Olympiske museum, Aulestad, Bjerkebæk


Lillehammer kunstmuseum


Gudbrandsdalmusea  Museer i Gudbrandsdalen


Norsk Vegmuseum


Vitensenteret Innlandet Vitensenteret på Gjøvik


Gjøvik Glassverk


Skibladner


 


Mjøsmuseet på Facebook Følg oss på Facebook


Mjøsmuseets bibliotekbase  Museets fagbibliotek er søkbart gjennom Samsøk


Digitalt museum Søk i Mjøsmuseets og andre museers samlinger på nett


Opplandsarkivet  Arkivinstitusjoner for privatarkiv fra Oppland.


Hovedoppgaver fra Oppland på nett Nettutgaver av historiske studier fra Oppland, publisert av Opplandsarkivet.


Arkivnett Oppland  Portal til arkivkilder i Oppland.


Samferdsel i Oppland Fylkets samferdselshistorie basert på kildemateriale i arkivene.


Husmenn i Oppland Nettressurs for skoler om husmenn


Digitalarkivet Dokumenter fra Arkivverket i digital form, søk i databaser, folketellinger mm.


Arkivportalen   Nasjonal søketjeneste for katalogene til arkivinstitusjoner over hele landet


Digitalt fortalt Digitale fortellinger fra hele landet


Kulturminneløypa Kulturminneløyper i Norge


Kulturnett:  Et nettsted med info om blant annet museer fra hele landet.


Riksantikvaren


Kulturminnedagen Informasjon om den årlige kulturminnedagen i september


lokalhistoriewiki.no Norsk lokalhistorisk institutts lokalhistoriske variant av wikipedia


Norsk kulturråd Omfatter tidligere ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum


Norsk kulturarv


 

 


Gjøvik Historielag


Stiftelsen Toten økomuseum og historielag Historielaget på Toten


Gjøvik gårds venneforening


Gjøvik Spelmannslag


Slektshistorielaget for Gjøvik og Toten


Vestoppland Slektshistorielag


Foreningen Mjøssamlingene


Gjøvik Husflidslag


Østre Toten husflidslag


 


Gjovik.com Turistinformasjon for Gjøvik, Land og Toten


Gjøvikregionen


Visitromerike.no Turistinformasjon for Romerike


Pilegrim.info Pilegrimsleden. Info, kart mm.


Olavsrosa.no


Gjøvik kultursenter Kulturportalen for aktiviteter på Gjøvik kino og scene, Gjøvik bibliotek, Gjøvik gård og Kauffeldtgården


Sillongen Toten hotel Hotell i Vestre Toten


Peder Balke-senteret Østre Toten kommune


Kulturskolen Mjølkefabrikken  Østre Toten kulturskole 


Vestre Toten kulturskole


Østre Toten kommune


Vestre Toten kommune


Gjøvik kommune


Eidsvoll kommune


Oppland fylkeskommune


Akershus fylkeskommune