Historikk

Mjøsmuseet A/S er et konsolidert/sammenslått museum av de tidligere enhetene Gjøvik historiske samlinger, Toten økomuseum og historielag og Mjøssamlingene. Mjøsmuseet A/S ble etablert den 1.januar 2006. Museet dekker kommunene Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten, med et innbyggertall på 550000. I tillegg har museet ansvar for dokumentasjon, forsking og formidling av Mjøsas historie.