Mjøsmuseets fotosamlinger

 

Holmen Brænderi 1930-tallet (Foto Widerøe); Raufoss ammunisjon 1925; Strandgata Gjøvik 1965 (Foto Nelly Westby Knutsen/Mjøsmuseet.

 

Museet forvalter vel 600.000 fotografier som for det meste består av samlinger av fotografier etter fotografer samt museets egen historiske fotosamling. På Toten er en betydelig samling med fotografier organisert på fotokort med enkeltpersoner, ervervsbilder og landskapsbilder. Skråbildene etter Widerøe tatt fra luften i tidsrommet 1949-61 inngår også i museets samlinger.

 

Museet er i ferd med å legge ut samlingen på den nasjonale nettportalen Digitalt Museum, og arbeidet vil vedvare inntil samlingen som helhet er tilgjengeliggjort for publikum på nettsiden.

 

Søk på Digitalt Museum

 

Her kan du søke frem en god del Wilse bilder fra Toten

 

Kontakt fotosamlingen:
Werner Hansen
Tlf: 94787050
E-post: werner [@] mjosmuseet.no

 


 

Veiledende priser for fotografi, Mjøsmuseet.

Priser pr 1.2.2012.

 

Vår leveringstid er inntil 3 uker, dersom ikke annet er avtalt. Prisene nedenfor gjelder normal leveringstid. Hastebestillinger kan gjøres etter avtale. Da dobles framstillingskostnadene. Der annet ikke er angitt gjelder prisene pr. bilde.
25% mva kommer i tillegg til de oppgitte prisene.

 

Framstillingskostnader:

Analoge bilder: Pris ekskl. mva:
9 x 13 Kr 65,-
A4 Kr 300,-
A3 Kr 350,-
Digitale bildefiler; bruksvederlag  
Til CD TIF-filer Kr 150,-
Elektronisk overførsel JPG-filer maks. 220 DPI                                             Kr 30,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bruksvederlag:

Bruksvederlag kommer i tillegg til framstillingskostnadene, der det er gjort avtale om dette i kontrakten.

 

Formål Pris:
Aviser, ukeblad, tidsskrift og fagblad, TV/film Kr 1000,-

Bøker

Innside

Forside

 

Kr 1000,-

Kr 1500,-

Internett

Forside

 

KR 1500,-

Powerpoint Kr 300,-
Museumsrabatt, ikke kommersielt 50 % rabatt
Forskning (ikke kommersielt) og studenter 50 % rabatt
Ideelle organisasjoner, non profitt Etter avtale

Kvantumsrabatt (kan ikke kombineres med andre rabatter)

Over 10 bilder

Over 20 bilder

 

 

20 %

30 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto og omkostninger kr. 30,- (Norge og Norden).