Mjøsmuseet - på vestsida av Mjøsa

Mjøsmuseet er et regionalt, konsolidert museum med museumssamlinger på Gjøvik, Toten og Minnesund. Museet forvalter samlinger innen arkiv, fotografi og gjenstander, og mange bygninger, parker og kulturmiljø. Tradisjonsmusikkarkiv, bygningsvernrådgiver og Opplandsarkivets sekretariat er lagt til museet. Mjøsmuseet dokumenterer og formidler kulturhistorie fra bygd og by, industrihistorie og Mjøsas maritime historie. Museet har kontorer på Kapp og Gjøvik, og har ca. 17 ansatte.


 

Museets postadresse:

 

Mjøsmuseet AS

Postboks 13

2858 Kapp

 

E-post: post [@] mjosmuseet.no

Telefon: 911 70 500 (hverdager 08.00-15.30)

 

Museets fakturaadresse:

 

Epost:           invoice.851485@vismabpo.no (kun faktura, behandles maskinelt)

 

Pr. post:        Mjøsmuseet AS - 851485
                     c/o Visma Services Norge AS
                     Postboks 3260
                     7439 Trondheim

 

Org.nr. NO987828293MVA   Kontonr. 2050.06.14863


 

Kapp Melkefabrikk

Kapp Melkefabrikk er et industrikompleks fra 1889. Her finner man Mjøsmuseets administrasjon og dokumentasjonssenter med bl.a. slektsarkiv, fotoarkiv og et stort fagbibliotek.

 

Besøksadresse: Kapp Melkefabrikk, Fabrikkvegen 48, 2849 Kapp.

 

Dokumentasjonssenteret

Tlf. 911 70 500/ 95 73 50 83

Åpningstider

 

Skoleklasser og grupper må gjøre avtale ved besøk på Dokumentasjonssenteret.Kauffeldtgården, Gjøvik

Administrasjon, fototjeneste

 

Besøksadresse: Kauffeldts plass 2, 2815 Gjøvik. Tlf: 911 70500

Åpningstider: tirsdag - fredag 09-15 (hele året).


NB. Utstillingene i Kauffeldtgården har egne åpningstider.


 

Mjøsmuseet er ikke publikumsåpent på mandager.