Stenberg


Besøksadresse: Stenberg, Sillongenvegen 230, 2846 Bøverbru (Vestre Toten).


Telefon: 91 17 05 00
Epost: post@mjosmuseet.no

 

 

Tunet og parken på amtmannsgården Stenberg på Vestre Toten er lite endret siden 1800-tallet, med lysthus, alléer, majestetiske trær og gamle hus. Eidsvollsmannen Lauritz Weidemann bodde her med sin familie. Friluftsmuseet har også en Totengård, husmannsplass og sæter. Kom og opplev hvordan folk levde på 1800-tallet! Ved vegen ligger en hyggelig kafé med vakker utsikt. 

 Historie: Garden ble fredet i 1924 og kjøpt av Toten Museumslag i 1934. Garden har senere blitt utviklet fra å være amtmannsgard til også å bli et av landets større friluftsmuseer.

 

Amtmannsgarden Stenberg var plass, gard og sæter fram til sorenskriver Fredrik Sommerfeldt kjøpte eiendommen i 1790 og bygde opp garden. Sorenskriver, senere amtmann Lauritz Weidemann med kone og barn overtok garden i 1802. Han bygde opp anlegget slik det står i dag.

 

 

 

Foruten hovedbygningen som er fra 1790-tallet, består anlegget av 11 forskjellige hus samt en nesten 30 mål stor vakker park i landsskapsstil. Anlegget står stort sett uendret fra før Lauritz Weidemann døde i 1856. Interiør i hovedbygningen og drengestua er delvis intakt fra Weidemanns tid. Amtmannens døtre Amalie, Nahyda og Ingeborg bodde her sammen med broren Hannibal, alle ugifte, til den sistlevende, Amalie, solgte garden til gardbestyreren Jens Stenberg i 1899. Familien Weidemann ligger gravlagt på det private gravstedet bak låven.

 

Andre bygninger på friluftsmuseet: Garden Øverjordet (en vanlig Toten gard fra 1800 tallet), Husmannsplassen fra garden Haug i Østre Toten, arbeiderbolig fra fyrstikkfabrikkens tid på Raufoss (1875) og sætra med størhus fra Olterud og fjøs fra Hommelsjøen.


 

Vollumfjøset

 

Vollumfjøset var sæterfjøs for to garder på Vollumsætra. Vollumsfjøset er ombygd til forsamlingslokale og spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede. Fjøset leies ut, og du kan lese mer under Utleie.