Bygninger hos samarbeidsparter

Peder Balke-senteret

Billerud gard, Mjøsvegen 701, 2849 Kapp

 

Kontakt Østre Toten kommune:

Tlf. 611 41 500/ 970 13 755

E-post: kulturkontoret@ostre-toten.kommune.no

 

Peder Balke-senteret eies og drives av Østre Toten kommune. I den gamle hovedbygningen på Billerud er det kunstgalleri og veggmalerier av Peder Balke.

 

Utstillinger i galleriet i sommersesongen. Bak huset ligger en rekonstruert barokkhage. I nabobygningen er det hyggelig kafe og andre virksomheter. Billerud ligger vakkert til ved Mjøsstranda. 

 


Bekkekverna i Kværnum, Bruflat

Bekkekverna på Bruflat er en rekonstruksjon som er satt på en gammel grunnmur i Hunnselva. Kverna kan brukes etter avtale.

 

Kverna er laget av entusiaster i samarbeid med Vestre Toten kommune, og var utvalgt kulturminne i Kulturminneåret 1997. I dag drives kverna i samarbeid med Mjøsmuseet.

 

Så langt tilbake som 1372, nevnes ei kvern under Sivesind i skriftlige kilder. Bekken fra Sivesind-tjernet munner ut i Hunnselva nede ved Kværnum, og mye tyder på at den eldgamle kverntufta lå i dette området.Den nye kverna ligger i et område hvor en kan finne rester etter flere kverner, seinere møller.

 

Finne fram? RV4, 8 km sør for Raufoss. Sving av på Bruflat retning Fall. Første veg til høyre etter 100m. Parkering etter ca 250 m. Gå ned ca 100 m langs bekken til Hunnselva.

 


 

Kirkestallene på Ås

Kirkestallene på Ås

Gimlevegen 155, 2846 Bøverbru

 

Kirkestallene ligger ved Ås kirke i Vestre Toten. Opprinnelig var det tre kirkestaller, men bare en er intakt. Det er få bevarte kirkestaller i Norge. Ås kirkestall ble bygget i 1858 og den er fredet. Et av stallrommene er intakt for "bruk", mens et annet inneholder en permanent utstilling om Ås kirke og kirketradisjoner (på kartet nr. 7).

 


 

Ljåsmia

Ljåsmia på Raufoss

 

Ljåsmia ligger ved Hunnselva i Raufoss sentrum og er en rekonstruksjon av smia som lå der i 1855. Det var en industrismie som lagde ljåblader. Den nye smia ble åpnet i august 2000 og den har vasshjul og hammer. Smia eies av Vestre Toten kommune og drives av Vestre Toten knivklubb.

 


 

Raufoss gård

Kirkevegen 2, 2830 Raufoss 

 

Raufoss gård eies av Vestre Toten kommune.
Bygningen er fra våren 2012 i bruk som kunstnerverksted og galleri.

Hovedbygningen på Raufoss gård er trolig fra 1790. Den ble ombygd til direktørbolig og kontor for Rødfoss Tændstikfabrik i 1875. Senere ble den brukt av Raufoss Ammunisjonsfabrikk. Gården er restaurert til preg av år 1900, og den ble åpnet for publikum juni 1996.