Mjøssamlingene på Minne

Utsikt mot Mjøssamlingene fra Minnevika

 

Pakkhuset fra 1801 på Minne. Foto: Åge Bjørnstad. Mjøssamlingene sett fra Minnevika. Foto: Mjøsmuseet/ R.E.Nilsen.  

 

Besøksadresse:
Minnestranda 35,
2092 Minnesund.

 

Fra E6: Avkjøring mot Minnesund/ Gjøvik Rv33. Deretter mot Langset, ta til høyre like før brua. Mjøssamlingene ligger ved Minnevika under bruene på Minnesund.


Tlf: 911 70 500


Åpningstider i sommersesongen

 

Grupper tas imot alle dager. Uteområdet er åpent hele året.

 

Mjøsas sjøfartsmuseum på Minnesund er en helt spesiell sommerattraksjon. Veteranbåtene ligger fortøyd ved brygga når de ikke seiler på Mjøsa. Det eldste av sjøhusene på Minne-anlegget er fra 1801. På den gamle båtslippen ble fartøy bygget og reparert. Fartøyvernprosjektet Mjøsfergen fra 1923 er under restaurering og ligger ved Mjøssamlingene. Omvisningene forteller fargerike historier fra den gang Mjøsa var en hovedtransportvei for mennesker, gods og tømmer. Strandlinje og brygge. Uteanlegget er åpent hele året.

 

Se også hjemmesiden til Foreningen Mjøssamlingene 


 

Våren 1981 kom bestyrer John Aage Gjestrum ved daværende Toten økomuseum med ideen om å lage en jubileumsutstilling for D/S SKIBLADNER i de gamle pakkhusa på Minnesund. Dette utviklet seg til å bli etableringen av det halvoffentlige Museet Mjøssamlingene som ble åpnet 6. september 1981.

1982 startet Mjøssamlingene oppmålingen av seiljakta WEGA som ligger på bunnen av i Minnevika rett utenfor museet - Mjøsas siste representant for lastebåter under seil. På Minnevikas bunn ligger dessuten D/S INDUSTRI II, D/S DUEN og D/S DØLEN. Det er nå registrert over 20 historiske skipsvrak i Mjøsa.

 

Mjøssamlingene har 3 restaurerte og operative fartøyer:
M/B START, tømmertrekker, kom til Mjøsa i 1918, stasjonert på Kapp
M/S WILLY, tømmertrekker, kom til Mjøsa 1949, stasjonert på Minne
VB 70, varpebåt, bygget 1930, stasjonert på Minne

 

Mudderlekterne L1 og L2 (1930) ligger også ved museet i Minnevika.
M/F HELGØYA (1938) står på land under vernebygg på Minne, medlem i Norsk Forening for fartøyvern (www.norsk-fartoyvern.no), og M/B FRAM (1904) ligger på land ved Thorstadbua på Lillehammer.


I pakkhuset på Minne stasjon er det samlet 25 mindre mjøsbåter.

Veteranbåtene M/S SVALEN II (1923, Minne), M/S PER GYNT (1916, Minne), M/S WINNIE (1949, Tangen) og M/S SÆVAT (1920, Kapp) er medlemsfartøyer i Mjøssamlingene.

 

SLIPPEN på Minne er Mjøsas siste operative båtslipp, her ble Norges første skip med jernskrog bygget i 1840: D/S JERNBARDEN.

 

En viktig oppgave for Mjøssamlingene er også å sikre flest mulig anlegg rundt Mjøsa som har vært knyttet til båttrafikken. Steinpakkhuset Thorstadbua (1857) på Lillehammer Brygge ble kjøpt av museet i 1988. Skipperhuset Amundstua på Minne (1844) er under restaurering. Sundbygga på Helgøya med pakkhus disponeres av Mjøssamlingene.

1. januar 2006 gikk museet sammen med Gjøvik historiske samlinger og Stiftelsen Toten økomuseum og historielag, til en ny driftsorganisasjon: Mjøsmuseet AS. Drifta ble overført til Mjøsmuseet. Foreningen Mjøssamlingene er eier av samlingene og anleggene på Minne og Lillehammer.

 


 Venstre: Utsikt over Mjøssamlingene på Minne med Skibladner ute i vika. Foto: Åge Bjørnstad. Høyre: Wega under vann i Minnevika.