Hjemmefronthytta

Hjemmefronthytta på Totenåsen

Hjemmefronthytta ble oppført høsten 1944 av milorggruppa på Skreia. Den ligger høyt og fritt på Torseterkampen, 856 meter over havet. Med fullt belegg tok hytta 20 mann.

 

Hytta fikk stor betydning for milorg-arbeidet i Gjøvik/Toten området frem til krigens slutt. Flere personer som måtte gå i dekning, bodde på hytta i kortere eller lengre perioder, og den ble et samlingssted for dropptjenesten på Totenåsen den siste krigsvinteren.

 

Den opprinnelige hjemmefronthytta brant ned til grunnen i september 2009.

 

Hjemmefronthytta ble bygget opp igjen 2010-2012. 

 

 

Utlån av nøkkel til Hjemmefronthytta

Den opprinnelige Hjemmefronthytta ble bygget i 1944 av Milorggruppa på Skreia. Hytta ble totalskadet av brann i 2009. Mjøsmuseet har gjenreist en kopi av hytta, som stod ferdig 2012.

Hjemmefronthytta forvaltes av Mjøsmuseet.

Hytta kan benyttes til dagsturbesøk. Det er dessverre ikke tillatt å overnatte i hytta.

 

Det går an å fyre i ovnen. Vennligst etterlat hytta i den stand du selv ønsker å finne den.


Nøkkel:

Nøkkel ved dagsturbesøk kan lånes fra Rausteinshytta (vinter), Torsætra og Mjøsmuseets dokumentasjonssenter på Kapp Melkefabrikk.

 

Man betaler kr 30 ved lån av nøkkelen som en gruppebillett til museumsbygningen.

Erstatning av tapt nøkkel kr 300.

Nøkkel leveres der du lånte den. Ved Torsætra kan nøkkel lånt der legges i postkasse.
Hvis du ikke rekker å levere nøkkelen innenfor utlånsstedets åpningstid, går det an å levere den i Mjøsmuseets dokumentasjonssenter på Kapp Melkefabrikk.

Egnet utgangspunkt for en vandring inn til hytta er f.eks. Hognsætra (Ca. 1-1,5 t).

 

Velkommen til Hjemmefronthytta!

 

 

Litteratur

 

Bråthen, Terje 1984: «Fri Norge» - milorgcella på Totenåsen. Et 40-års minne.» I: Totn årbok 1984. Bøverbru.

 

Dahl, Torveig 2006: «Hjemmefronthytta på Totenåsen.» I: Mjøsmuseets årbok 2006. Kapp.

 

Haraldsen, Tom H. Borse 2009: «Hjemmefronthytta – vant krigen, men tapte freden.» I: Mjøsmuseets årbok 2009. Kapp.

 

Bråthen, Terje, Kjell Røisli og Svenn Sandvold: «Cellebygging- Hjemmefronthytta.» I: Også vi når det blir krevet. Motstandsbevegelsen på Østre Toten og Kolbu 1940-1945. Mjøsmuseets årbok 2013. Kapp.
 

 

Gjenoppbygging av Hjemmefronthytta

Branntomta 2010Hjemmefronthytta på Torseterkampen brant ned i september 2009. Hytta ble oppført høsten 1944 av milorggruppa på Skreia.

 

Arbeidet med å gjenoppbygge hytta startet på vårparten i 2010. Lafting av hytta foregår på Fredsrikstadsaga juni-september. Arbeidet gjennomføres av Toten Bygg og Anlegg. Laftetømmer er tatt ut i Toten almenning, lodd nr 3, på 800 meters høyde o.h.

 

 

Fylkesmannen har innvilget dispensasjon fra fredningsbestemmelsene på vilkår.

 

Hytta er transportert med bil til Oksbakken og videre med helikopter til branntomta. Transporten skjedde 21.oktober 2010 med hjelp av 122-skvadronen ved Rygge flystasjon.

 

Bildetekster:

Øverst til høyre: Branntomta i juni 2010.

 

Nr 2 til høyre: Hjemmefronthytta gjenoppbygges
på Fredrikstadsaga.


Nr 3 til høyre: Hytta klargjøres for transport med helikopter fra Oksbakken oktober 2010.

 

Nr 4 til høyre: Helikopteret henter en pakke for transport inn på åsen.

Foto: Trond Raddum/Mjøsmuseet.

 

Nr 5 til venstre: Hytta er gjenoppført på Torseter-

kampen og sikret for vinteren, september

2011. Foto: Frank Aaslund, TBA.