Eiktunet kulturhistoriske museum

 

 

Besøksadresse:

Øverbyveien 108
2825 Gjøvik

Telefon: 911 70 500  Epost: post@mjosmuseet.no  


Åpningstider og omvisninger i sommersesongen.

Friluftsmuseet er åpent hele året.

Arkivet: Etter avtale.

 

Utleie på Eiktunet 

 

Kafeen på Eiktunet 

Vertskap: Morten Rühmann

Tel. 911 01 581

E-post: eiktunetkafe@gmail.com

www.eiktunetkafe.no

 

Kafeen har egne åpningstider:

1. juni - 19. juni 2016:

torsdag, fredag og søndag kl. 11-16

Lørdag kl. 11-15

 

Fra 20. juni 2016:

Hver dag kl. 11-16, unntatt lørdag kl. 11-15

 

Sankthanshelga 2016:

Torsdag 23. juni kl. 11-22

Fredag 24. juni kl. 11-22

Lørdag 25. juni kl. 11-22

Søndag 26. juni kl. 11-22Eiktunet kulturhistorisk museum har siden museet ble stiftet i 1954 tatt vare på hus, gjenstander og annet kulturhistorisk materiale fra Gjøvikbygdene. Museet består av i alt 33 antikvariske bygninger som viser en del av det gamle bygdesamfunnet. Nevnes kan bygdemølle (ca 1850), gårdstun, husmannsplass, blikkenslagerverksted, skogskoie, seter, smie og skolestue. Omtale av bygningene finner du gjennom de blå lenkene i venstre meny.

 

"Åttekanten" er museets utstillingslokale som huser utstillinger. Utenfor Åttekanten er det lekeplass.

 

Eiktunet har også utescene med amfi. Ved tjernet og mølledammen er det utplassert griller i sommersesongen.

 

NB. Det er IKKE tillatt å grille andre steder på Eiktunet på grunn av brannfare. Engangsgriller er ikke tillatt.

 

 

 

Museet ligger i et område godt egnet til utflukter og rekreasjon. Like i nærheten av museet, i Øverbymarka, ligger et fornminnefelt med gravrøyser og rydningsrøyser fra jernalderen. Tingbygningen på Hunn (fra ca 1780) tilhører også Eiktunet kulturhistorisk museum og brukes i dag av Gjøvik Spelmannslag og Tradisjonsmusikkarkivet.


 

Omtale av de enkelte bygningene på Eiktunet finner du gjennom lenkene i venstre meny.