Museene -  Mjøsmuseets samlinger av bygninger og kulturmiljø

 

Utstillingen Mjøsas ark, Kapp melkefabrikk 

 

          

 

Friluftsmuseet Stenberg,                      Eiktunet, Gjøvik

Vestre Toten

 

 

         

 

Gjøvik gård                                          Mjøssamlingene, Minnesund