Ordførere på vestsida av Mjøsa


Biri

Christian Semb 1837-1843
Nils Larsen Melby 1844-1845
Nils Johan Hagerup 1846-1847
Anders Lysgaard d.y. 1848-1849
Nils Larsen Melby 1850-1851
Anders Lysgaard d.y. 1852-1855
Johannes Alseth 1856-1857
Halvor Olsen 1858-1859
Iver Lier 1860-1867
Nils Berg 1868-1871
Johannes Alseth 1872-1873
Even Nøss 1874-1875
Mathias Larsen Bratberg 1876-1881
Anton Skulhus 1882-1889
Julius Bjørnstad 1890-1893
Anton Skulhus 1894-1895
Iver Fliflet 1896-1904
Ole E. Huskelhus 1905-1907
Kristian Oudenstad (”Blandingslisten”) 1908-1910
Julius Bjørnstad 1911-1913
Hagbart Wiklund (AD) 1914-1931
Einar Sigstad (BP?) 1932-1934
Henrik Eilert Brekke (DNA) 1935-1941
Harald Bratberg (oppnevnt av NS?) 1941-1941
Einar Sigstad (oppnevnt av NS?) 1941-1945
Henrik Eilert Brekke (DNA) 1945-1951
Nils Røstadstuen (DNA) 1952-1963Eina

Mathias Blilie (GB) 1908-1910
Thorvald Andreassen Skaug (GB) 1911-1922
Thorvald P. Amlien (BP/VE/NS?) 1923-1945
Asbjørn Skaug (V) 1945
Ingvald Nyhus (KRF) 1945-1948
Aksel Skaug (BP) 1948-1951
Paul Hoelsveen (BP) 1952-1956
Magne Bjørnerud (BP/SP) 1956-1959
Paul Hoelsveen (SP) 1960-1963
Gjøvik

A. M. Lund 1861-1872
Peter Soelberg 1873
Martin Opsahl 1874
A. M. Lund 1875-1879
Haagen Skattum (H) 1879-1884
Mathias Wildaasen (V) 1885-1888
H. O. Eger (V) 1889
A. Slettum 1890
Fredrik Fischer 1891-1893
Chr. Nygaard (V) 1894
And. Østbye 1895-1896
Fredrik Fischer 1897
And. Østbye 1898-1899
Fredrik Fischer 1900
And. Østbye 1901
Alf Mjøen (V) 1902-1904
Fredrik Fischer 1905
Adolf Houg 1906
Fredrik Fischer 1907
Leif Castberg (”Gjøvik Arbeidere”=AD?) 1908
Adolf Skattum (GM) 1909
Leif Castberg (AD?) 1910-1916
Johan Granvin (”Borgerpartiets liste”) 1917-1922
Niels Ødegaard (DNA) 1923-1941
John Lærum (oppnevnt av NS) 1941-1945?
Niels Ødegaard (DNA) 1945-1967
Nils Røstadstuen (DNA) 1968-1978
Alf R. Iversen (DNA) 1978-1981
Martin Stikbakke (DNA) 1982-1991
Tore Hagebakken (DNA) 1992-2000
Kåre Haugen (DNA) 2000-2001
Tore Hagebakken (DNA) 2001-2005
Kåre Haugen (DNA) 2005-2007
Bjørn Iddberg (DNA) 2007-Kolbu

Hans Sethne (GB) 1908-1916
Olaf Holthe (GB) 1917-1919
Johannes Hoel (GB?) 1920-1922
Olaf Holthe (GB/BP?) 1923-1925
Johannes Hoel (BP) 1926-1928
Paul J. Narum (BP) 1929-1934
Erik Gaardløs (RF) 1935-1936
Claus Smedsrud (DNA) 1937 (1. halvår)
Paul J. Narum (BP) 1937 (2. halvår)
Hans D. Nøkleby (BP) 1938-1944
Per P. Røise 1945 (2. halvår)
Paul J. Narum (BP) 1946-1947
Bernt Dysthe (BP) 1948-1951
Karl Lund (DNA) 1952-1956
Mathias Molstad (BP) 1957-1960
Kristian O. Narum (BP) 1961-1963Snertingdalen

Kristian Oudenstad 1910
Kristian Markeng 1911-1914
Kristian Oudenstad 1914-1916
Anton E. Haugen (AD) 1917-1928
Johs. Kirkerud (BP) 1929-1931
Lars Ødegårdstuen (RF) 1932-1938
Anders Tandberg (DNA) 1938-1940
Anders Tandberg (DNA) 1945-1963Vardal

Hans Skikkelstad 1837-1839
Hans Peter Borchgrevink 1840-1845
Henrik Christian Borchgrevink 1845-1847
Christian Braastad 1848-1849
Johan Braastad 1850-1865
Peder Mustad 1866-1869
Anders Jørgensen Veum 1870-1881
Nicolai Forseth 1882-1889
Peter Braastad 1890-1891
Andreas Kastad (V?) 1892-1895
Lars J. Aalstad 1896-1898
Andreas Kastad (V?) 1899-1901
Halvor Fosmark (AD) 1902-1910
Arne Fosnes (AD) 1910-1922
Kristian Nyjordet (BP) 1922-1925
Ludvig Petersen Skjerven (RF) 1926-1928
Knut A. Jenseth (DNA) 1929-1937
Johs. Odnessveen (DNA) 1938-1940
Knut A. Jenseth (oppnevnt av NS) 1941-1943
Kristian Fjeld (oppnevnt av NS) 1943-1945
Johs. Odnessveen (DNA) 1945-1945
Andreas Nordland (DNA) 1946-1959
Harald Børresen (DNA) 1959-1959
Alf R. Iversen (DNA) 1960-1963Vestre Toten

Peder Tollefsen Hallingstad 1838-1843
Johannes Johannessen Westrum 1844-1845
Hans Lemmich Juell 1846-1847
Wilhelm Christian Magelssen 1848-1853
Christian Eilert Heyerdahl 1854-1855
Johannes Johannessen Westrum 1856-1857
Christian Grønland 1858-1865
Lars Christiansen Blilie 1866-1871
Ole Christian Præstesæter 1872-1885
Peder Olsen Hohle 1886-1890
L. A. Grefsrud 1890-1891
Anton Jørgensen Røstøen 1892-1893
Ole Christian Præstesæter 1894-1895
Anton Jørgensen Røstøen 1896-1901
Mathias Blilie (GB) 1902-1907
Olav Larsson Gjørvad (AD) 1908-1916
Peder Markus Hansen Nauf (AD) 1917-1922
Severin Olsen (DNA) 1923-1940
Ole Thorsrud (oppnevnt av NS) 1942-1945?
Severin Olsen (DNA) 1945
Helge Sunde (DNA) 1946-1951
Hans J. Kjelsberg (DNA) 1952-1955
Sigurd Østlien (DNA) 1955-1979
Svein Erik Strandlie (DNA) 1980-1995
Stein Knutsen (DNA) 1995-Østre Toten

Peder Jensen Fauchald 1837-1847
Ole Larsen Hammerstad 1848-1849
Peder Jensen Fauchald 1850-1856
Ole Larsen Hammerstad 1856-1861
Jacob Brager 1862-1865
Hans Henrik Thaulow Borchgrevink 1866-1869
Ole Larsen Hammerstad 1870-1871
Carl Schjøll 1872-1875
Hans Laurits O. Hammerstad 1876-1877
Martin Adolf Andersen 1878-1893
Peder Madsen Wang 1894-1897
Adolf Rogneby 1898-1907
Peder Madsen Wang (GB) 1908-1910
Even Fodstad (”Næringspartiets liste”/GB) 1911-1913
Ole Weflen (AD) 1914-1922
Kristian Ørud (BP) 1923-1925
Even Fodstad (BP) 1926-1928
Ole Aass (BP) 1929-1931
Ole Festad (BP) 1932-1934
Einar Hermanrud (DNA) 1935-1940/41?
?
N. Lundbæk (oppnevnt av NS) 1944?
Per Gjestvang (oppnevnt av NS) 1945?
Einar Hermanrud (DNA) 1945-1967
Fredrik Bredli (DNA) 1968-1975
Johan Nygaard (DNA) 1976-1984
Helge Røragen (DNA) 1985-1991
Hans Bjerregaard (DNA) 1992-1995
Tor Finstad (SP) 1996-2003
Hans Seierstad (SP) 2004-Kilder:

Avskrift av kommunevalgresultater i Oppland fylke 1902-1975, 2 bd. (Opplandsarkivet 1986)
Herredstyreprotokollen for Snertingdal 1910-
Biri-Snertingdal bygdebok, bind II
John Aage Gjestrum: Landskapet på vestsida av Mjøsa
Lokalaviser (Vestoppland, Samhold og Velgeren) 1944-1946
Muntlige opplysninger fra Svein Thorvald Skaug og Olaf Dotseth
Norges ordførere 1929-1931
Opplysninger fra Vestre og Østre Toten kommuner
Ordførerportretter i herredshuset Folkvang, Eina
Reidar Mollgard: På fedres gamle veier
Terje Paulsberg: Alltid videre
Totens bygdebok, bind II og V
Vardal bygdebokForkortelser:

AD=Arbeiderdemokratene (ofte kalt ”Smaabrugernes og Arbeidernes liste”), BP=Bondepartiet, DNA=Arbeiderpartiet, GB=Gaardbrugernes liste/Gaardbrugerpartiets liste/Jordbrugernes liste, GM=Gjøvik moderat-konservative forening, H=Høyre, KRF=Kristelig Folkeparti, RF=Det Radikale Folkepartiet, SP=Senterpartiet, V=Venstre, VE=Vestre Einas Fællesliste/Vestre Eina Bondepartis liste.KM for ordførere – hvem har sittet lengst?

Sør-Odals ordfører Henning Myrvang har fått mye oppmerksomhet i forbindelse med kommunevalget. Med 32 år i ordførerstolen er han kanskje Norges lengstsittende ordfører i dag.

Også i vår region, Gjøvik og Toten, har det gjennom tidene vært flere ordførere som har sittet mange perioder. Den suverene rekorden innehas ikke uventa av Niels Ødegaard, Gjøviks ordfører gjennom 41 år (fra 1923 til 1967).


Den øvrige resultatlista ser slik ut:

Einar Hermanrud, Østre Toten 28 år
Sigurd Østlien, Vestre Toten 24 år
Thorvald Pedersen Amlien, Eina 23 år
Nils Røstadstuen, Biri og Gjøvik 22 år
Anders Tandberg, Snertingdal 20 år
Hagbart Wiklund, Biri 18 år
Peder Jensen Fauchald, Østre Toten 17 år
Severin Olsen, Vestre Toten 17 år
Martin Adolf Andersen, Østre Toten 16 år
Svein Erik Strandlie, Vestre Toten 16 år
Ole Christian Præstesæter, Vestre Toten 16 år
A.M. Lund, Gjøvik 16 år
Johan Braastad, Vardal 16 år


NB! Tabellen gjelder totalt antall år i ordførerstolen, uavhengig av om personene har sittet sammenhengende. Nils Røstadstuen var for eksempel ordfører i Biri fra 1952 til 1963 og i Gjøvik fra 1968 til 1978, totalt 22 år.

-------