Hva skjer? Arrangementer på Mjøsmuseet i 2016 

 

Vi jobber med programmet for 2017 

 

Vi gleder oss til blant annet åpning av ny utstilling av Gjøvik-glass i Holmen Brenneri på Gjøvik. 

 

Vårens program kommer snart!